شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

پری کوچولوی هفت آسمان

بدون نظر

یکی بود یکی نبود. پری کوچکی بود که با مادرش در آسمان هفتم زندگی می‌کرد. پری کوچولوی قصه ما، هنوز بال نداشت. برای همین، نمی‌توانست مثل مادرش پرواز کند. وقتی که مادرش برای گردش به هفت آسمان پرواز می‌کرد، پری کوچولو توی خانه می‌ماند، گاهی هم دلش برای مادرش تنگ می‌شد و گریه می‌کرد. اشک‌هایش […]
علی (ع)امیر انفاق و کرم

بدون نظر

در عصر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مسلمانان براى سرکوبى کفار حرکت کردند، کافران بدون جنگ تسلیم شدند و در نتیجه اراضى و اموالى از آنها که در اصطلاح فیى گفته مى شد به دست مسلمین افتاد امام صادق (علیه السلام ) فرمود: پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم […]
کارکردن عیب نیست

بدون نظر

روزى شرایط زندگى حضرت على (علیه السلام ) به اندازه اى تنگ شد که گرسنگى شدیدى امام على (علیه السلام ) را فرا گرفت . آن حضرت از خانه بیرون آمد و در جستجوى آن بود تا کارى پیدا شود تا کارگرى کند و با مزد آن غذایى تهیه و گرسنگى خود را رفع نماید.
سرمشق اهل وفا

بدون نظر

ابن عباس مى گوید: پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم از یک نفر عرب بادیه نشین شترى را به چهارصد درهم خرید هنگامى که پول را داد اعرابى فریاد زد که هم شتر و هم پول براى اوست . ابوبکر از آنجا عبور کرد.
کلیه ها

بدون نظر

همه می دانند که بعضی اعضای بدن انسان برای زنده ماندن لازم هستند. بدن شما به مغز، قلب، ریه و کلیه هایتان نیاز دارد. کلیه ها مهمتر از قلب هم هستند . لااقل شما به یک کلیه نیاز دارید. طبیعتاً کلیه ها در بدن دوتا هستند. اگر دانه لوبیا را دیده باشید تصور خوبی برای […]
بچه همسایه

بدون نظر

از یک نفر می پرسند: «چند تا بچه داری؟» چهار تا از انگشتانش را نشان می دهد می گوید: «سه تا.» همه تعجب می کنند و می گویند: «اینها که چهار تاست!» او انگشت کوچکش را نشان می دهد و می گوید: «این بچه همسایه مان است،ولی همیشه خانه ماست.» طرقبه آنلاین
سلمانی

بدون نظر

کچلی به سلمانی میرود همه نگاهش می کنند . میگه : چیه ؟ اومدم آب بخورم !! منبع :طرقبه آنلاین
دروغگوها

بدون نظر

اولی: یک روز توپم را شوت کردم، رفت کره ماه، خورد توی سر یک نفر و برگشت. دومی: عجب! پس آن توپی را که خورد توی سرم تو شوت کرده بودی؟ منبع :طرقبه آنلاین
قصه تکراری

بدون نظر

روزی روباهی می رود پیش کلاغی و می گوید: به به. عجب دمی، عجب پایی! کلاغ با خونسردی می گوید: کجای کاری بابا! من خودم دوم راهنمایی ام. منبع :طرقبه آنلاین
دندان

بدون نظر

تصور کنید که در حال خوردن یک سیب و صحبت با دوستتان در مورد تکالیف ریاضی روز گذشته هستید و ناگهان وقتی که دارید سیب را می جوید یک چیز عجیب و خنده داری اتفاق بیفتد. مثلاً دندانتان که همیشه در دهانتان بوده لق شده و به بیرون بپرد و درست در مقابل چشمان شما […]