شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

خارجی / اصطلاحات عاشورائی

عنوانی بود که از سوی یزید و ابن زیاد به امام حسین (ع) داده شد. این لغت به معنای شورشی و یاغی است و منظور از آن در اینجا  تعلق داشتن به یک کشور بیگانه نیست. از آن زمان که در جنگ صفین عده‌ای از فرمان حضرت علی‌(ع) سرپیچیی کردند و اقدام به شورش نمودند، لقب خوارج گرفتند. از آن به بعد این واژه مفهومی ناپسند در عراق پیدا کرد. ابن زیاد به تعبیر  خود نهضت امام حسین (ع) را نوعی خروج تلقی کرد و به آن حضرت لقب خارجی داد. امام حسین (ع) به دنبال خودداری از بیعت با یزید و بیرون آمدن از مدینه و حرکت به سوی مکه، از واژه خروج استفاده کرد و خروج خود را به عنوان اصلاح طلبی در امت پیامبر اعلام نمود. باید توجه داشته باشیم که اگر خروج و شورش علیه حکومت اسلامی باشد، باید با آن افراد مبارزه کرد. اما اگر این حرکت بر ضد ظلم و ستم باشد یک وظیفه بوده و بسیار ارزشمند است. یزید برای آنکه کشتن امام حسین (ع) را توجیه کند، قیام آن حضرت را شورش بر ضد خلیفه اسلامی عنوان کرد. حال آنکه قیام امام حسین (ع) نشان می‌دهد حرکت آن حضرت برای مبارزه با ظلم و ستم بوده تا پرده‌های غفلت و نادانی را از پیش چشم مردم بردارد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.