شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

نوشته‌های با برچسب ‘ارزش نماز’

دست برداشتن از دزدى

بدون نظر

روایت شده که به پیامبر اکرم ـ صلّى الله علیه و آله ـ خبر دادند که؛ « شخصى روزها نماز مى خواند و شبها دزدى مى کند ». حضرت پیغمبر ـ صلّى الله علیه و آله ـ فرمود: « نماز او باعث ترک دزدیش می شود ».[۱] پس از مدتى او را دیدند که در […]
قضا شدن نماز در سفر

بدون نظر

شخصى خدمت امام صادق علیه السلام  رسید  و براى انجام کارى استخاره کرد. از قضاء استخاره بد آمد. ولی اعتنا نکرد، و سفرش را که براى تجارت بود، آغاز کرد. اتفاقاً در سفر به او خوش گذشت، و سود بسیارى به دست آورد. وى از بد آمدن استخاره در شگفت ماند، از این رو پس […]