شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

نصیحت پدرانه

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
امام زین العابدین علیه السلام به فرزندش (امام محمد باقر علیه السلام ) فرمود:
– فرزندم ! با پنج کس همنشینى و رفاقت مکن !
– از همنشینى با (دروغگو) پرهیز کن ؛ زیرا او مطالب را برخلاف واقع نشان مى دهد. دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور جلوه مى دهد.
– از همنشینى با (گناهکار و لاابالى ) بپرهیز؛ زیرا او تو را به بهاى یک لقمه یا کمتر از آن (مثلا به یک وعده لقمه ) مى فروشد.
– از همنشینى با (بخیل ) پرهیز نما؛ که او از کمک مالى به تو آن گاه که بسیار به او نیازمندى ، مضایقه مى کند. (در نیازمندترین وقتها، تو را یارى نمى کند.)
– از همنشینى با (احمق ) (کم عقل ) اجتناب کن ؛ زیرا او مى خواهد به تو سودى برساند ولى (بواسطه حماقتش ) به تو زیان مى رساند.
– از همنشینى با(قاطع رحم ) (کسى که رشته خویشاوندى را مى برد) بپرهیز؛ که او در سه جاى قرآن (۳۸) مورد لعن و نفرین قرار گرفته است . (۳۹)
……………………………………………………….
۳۹- بحار: ج ۷۴، ص ۱۹۶ و ۲۰۸ و جلد ۷۸، ص ۱۳۷ با تفاوت مختصر.
۳۸- سوره هاى محمد، آیه ۲ و رعد، آیه ۲۵ و بقره ، آیه ۲۷٫

داستانهاى بحارالانوار جلد دوم
محمود ناصرى

دیدگاه خود را به ما بگویید.