شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

من عمر نوح دارم!

یکی از شاگردان مرحوم «میرزا ابوالحسن جلوه» نقل می‏کند که:- در یکی از روزها که در حضور استاد بودم، یک نفر تاجر اصفهانی وارد شد.
استاد جلوه پس از احوالپرسی، کتابی در دست گرفت و مشغول مطالعه شد. مرد اصفهانی برای اینکه صحبتی کرده باشد، از ایشان پرسید:
– آقا! سن شما چقدر است؟
استاد بدون اینکه سرش را از روی کتاب بر دارد، آهسته گفت:
– هزار سال!
تاجر اصفهانی حیرت زده شد و دوباره پرسید:
– آقا! سوال من این بود که سن حضرت استاد، چقدر است؟!
مرحوم جلوه، سرش را از روی کتاب بلند کرد و پاسخ داد:
– متوجه‏ی سوال شما شده‏ام. من، چون کتاب‏های تاریخی بسیار زیادی مطالعه کرده‏ام، گفتم هزار سال و شاید هم بیشتر از هزار سال!
نکته: یکی از فلاسفه معتقد است که عمر حقیقی انسان متناسب با اطلاعات تاریخی اوست. یعنی انسان هر چقدر که بیشتر تاریخ بداند، بیشتر عمر کرده است.

شاهد نوجوان
تنظیم:بخش کودک و نوجوان

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.