شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

قتل صبر

اصطلاحات عاشورائی
منظور از قتل صبر آن است که انسان یا حیوانی را بسته و اسیر نگهداشته و سپس اقدام به کشتن آن نمایند. پیامبر اسلام(ص) هرگز اجازه نداد با این شیوه دشمنان اسلام را از پای در آورند و یا حتی چارپایان را به این ترتیب بکشند. در قتل صبر، جاندار را زنده نگهداشته و سپس به او آن قدر ضربه می‌زنند تا از پای در بیاید. این اصطلاح در مورد زجر کش کردن حیوانات نیز بکار می‌رود. یکی از جلوه‌های مظلومیت سیدالشهدا(ع) و قساوت و سنگدلی کوفیان آن بود که به  امام حسین(ع) در حالی که هنوز رمق در بدن داشت، با شمشیر و نیزه ضربه وارد می‌کردند. امام سجاد (ع) به منظور افشاگری ستم یزیدیان در خطبه‌ای که در کوفه در حال اسارت خواند به این نکته نیز اشاره فرمود. آن حضرت در بخشی از خطبه خود آورده است: من پسر کسی هستم که به قتل صبر کشته شد و همین افتخار مرا بس. در مورد مسلم بن عقیل نیز در تاریخ آمده که ابن زیاد او را به قتل صبر کشت.

دیدگاه خود را به ما بگویید.