شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

علی (ع)امیر انفاق و کرم

در عصر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مسلمانان براى سرکوبى کفار حرکت کردند، کافران بدون جنگ تسلیم شدند و در نتیجه اراضى و اموالى از آنها که در اصطلاح فیى گفته مى شد به دست مسلمین افتاد امام صادق (علیه السلام ) فرمود: پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم آن فیى را بین مسلمانان تقسیم کرد یک قطعه از آن سهم تقسیم شده براى حضرت على (ع) شد،

آن حضرت در آن زمین چاهى حفر کرد تا به آب رسید به حدى که آب آن چاه به اندازه گردن شتر فوران مى کرد. امام على (علیه السلام ) آن چشمه را به نام عین ینبع (چشمه جوشان ) نامید. شخصى به حضور على (علیه السلام ) آمد و در این مورد به او بشارت داد و تبریک گفت امام على ع فرمود:

و بشر الوارث ، بشر الوارث هى صدقه بتافى حجیج بیت الله و عابر سیبله لاتباع و لاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنه الله و الملائکه و الناس اجمعین

یعنى : به وراث مژده و خبر بده ، این چشمه فقط وقف گردیده تا در آمد آن در راه تاءمین معاش و مخارج زائران خانه کعبه و مسافران در راه خدا به مصرف برسد فروختن و بخشیدن و به ارث بردن آن جایز نیست . کسى که آن را بفروشد یا ببخشد لعنت خدا و فرشتگان و همه انسانها بر او باد.

اى آسمان رحمت و بحر سخا على

وى داده عدل تو دو جهان را صلا على

دیدگاه خود را به ما بگویید.