شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

رعایت ادب

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
روزى امام حسن و امام حسین علیه السلام از محلى مى گذشتند. پیرمردى را دیدند که مشغول وضو است . ولى به طور صحیح وضو نمى گیرد، آداب و شرایط آن را بجا نمى آورد. – چون آموختن آدم جاهل واجب است – از این رو تصمیم گرفتند به طور غیر مستقیم با کمال ادب ، صحیح وضو گرفتن را به او بیاموزند.
نخست با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند طورى که پیرمرد سخنانشان را بشنود.
یکى گفت :
وضوى تو صحیح نیست وضوى من درست است .
دیگرى گفت :
نه ، وضوى تو درست نیست وضوى من صحیح است .
سپس نزد پیرمرد آمدند و گفتند:
ما در حضور شما وضو مى گیریم نگاه کن ! و ببین ! کدامیک از ما خوب وضو مى گیریم و درباره ما داور باش !
هر دو وضوى درست و کاملى جلوى چشم پیرمرد گرفتند.
آنگاه از پیرمرد پرسیدند:
وضوى کدامیک از ما صحیح تر و بهتر است ؟ پیرمرد متوجه شد که وضوى صحیح چگونه است و منظور اصلى آن دو کودک آموختن او است . با کمال فروتنى اظهار داشت :
عزیزان ! وضوى هر دوى شما خوب و صحیح است من پیرمرد نادان هنوز درست وضو گرفتن را نمى دانم و شما بخاطر محبت و دل سوزى که بر امت جدتان دارید، مرا آگاه ساختید و وضوى درست و صحیح را به من آموختید، سپاسگزارم .(۳۳)
………………………………………………………..
۳۳- بحار: ج ۴۳، ص ۳۱۹٫
داستان بحارالانوار جلد سوم
محمود ناصرى

دیدگاه خود را به ما بگویید.