شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

دختر دریای نجات

464669_kAvLaaV8

چاک شده سینه گل از غمت

اى همه شب ناله گل همدمت

سینه به سینه غم تو راز شد

شاهد شب هاى پر آواز شد

گوهر دریاى عفافى شما

در حیایى و عزیز خدا

آن که دلش با تو هم آوا شده

موج شکن در دل دریا شده

با تو حدیث غم یاران شنید

نغمه پر درد بهاران شنید

وارث اشک و غم و آه على !

دفتر صبرى و نگاه على

با تو شده کاخ ستم واژگون

گشته به دریاى عدم رهنمون

در حیا را چو تو خود مظهرى

آینه دار ره هر باورى

با تو زمین فخر فروشد به صبر

دست بشوید ز تمناى ابر

غیرت آن دست بریده تویى

ناله آن زخم چکیده تویى

گرچه برادر به فراتش رسید

آب بدید و لب خود را ندید

تشنه اگر وارد پیکار شد

سیر به دست شه کرار شد

کرب و بلا بود و عطش در خروش

ناله گل بود و غرورى خموش

طفل عطش سینه خون را مکید

کرب و بلا در شطى از خون دمی

دیدگاه خود را به ما بگویید.