شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

حکومت امام زمان (عج )

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
از امام صادق علیه السلام روایت شده است :
هنگامى که امام زمان قیام نمود، به عدالت حکم مى کند و در حکومت او ظلم و ستم از بین مى رود و راهها امن مى گردد، برکات زمین آشکار مى شود، هر حقى به صاحبش مى رسد، پیروان هیچ مذهبى نمى ماند مگر اینکه مسلمان شده و مؤمن شناخته مى شوند و خداوند مى فرماید: هر کس در زمین و آسمان از روى میل و رغبت تسلیم او مى شوند…
سپس امام صادق علیه السلام فرمود:
حکومت ما آخرین حکومتها خواهد بود پیش از ما گروهها حکومت خواهند کرد (خداوند به همه قدرت مى دهد روى زمین حکومت کنند ولى نتوانند حق را به طور شایسته پیاده کنند).
آنگاه که روش حکومت ما را دیدند، نگویند اگر حکومت به دست ما هم مى افتاد، مى توانستیم مانند اینها (حکومت امام زمان ) حکومت کنیم .(۹۹)
………………………………………………………
۹۹- در زمان طاغوت فکر مى کردیم ما قدرت نداریم . جامعه در شعله هاى فساد مى سوخت اگر روزى قدرت به دست ما بیفتد اسلام را پیاده مى کنیم . زندگى از چنگال فساد و جنایات تباه نجات مى یابد. خداوند این قدرت را از راه امتحان در اختیار ما گذاشت . خدا را شکر، بیست و یک سال از عمر انقلاب مى گذرد، در این مدت قدمهاى مثبت برداشته شده است ، ولى توقع بیش از اینهاست . متاءسفانه در این اواخر در برخى موارند نه تنها جلو نرفته ایم بلکه از اوایل انقلاب عقب نشینى هم کرده ایم !!

داستانهای بحار الانوار جلد پنجم
محمود ناصرى

دیدگاه خود را به ما بگویید.