شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

بانوی بهار

موضوع: واقعه کربلا

خاک از قدمهای تو شد سبز

کوه سیاهی از تو ترسید

وقتی که اصغر آب می خواست

از ابرِ چشمت ، اشک جوشید

زینب ! تو بانوی بهاری

جاریست دریا در صدایت

آن روز ، پشتِ کفر ، خم شد

در زیرِ کوه خطبه هایت

تقویم عاشورای قلبت

سرشار از اشک بهار است

تصویری از گلهای بی سر

از اسب های بی سوار است

از خیمه های آسمانی

می آمد این آوا مُرتب :

آتش میان خیمه افتاد

بابایمان کو عمّه زینب ؟

خورشید بر پیشانی ات بود

وقتی نمازِ نور خواندی

زن بودی امّا با حُسینت

تا پای جان ، مردانه ماندی …

نام شاعر : هنرجو ، حمید

ماخذ : عطر گل ریحانه

دیدگاه خود را به ما بگویید.