شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

اصطلاحات عاشورائی

پایین پا / خنجر و حنجر / دم
پایین پا
قسمتی از قبر یا حرم را می‌گویند که در طرف پای شخص دفن شده قرار دارد. در حرم سیدالشهدا(ع) قبر حضرت علی اکبر (ع) در قسمت پایین پا حضرت امام حسین(ع) قرار گرفته است. به همین جهت ضریح سیدالشهدا(ع) دارای شش گوشه است. پایین پا همچون بالای سر، زیارت مخصوصی دارد.  
خنجر و حنجر
از این دو کلمه بیشتر در زبان شعر و برای بیان بریدن سر حضرت سیدالشهداء (ع) با خنجر به دست شمر استفاده می‌شود.
دم
در اصطلاح مرثیه و نوحه خوانی، به آن بیت و مصراعی که مداح و مرثیه خوان آن را گفته و حاضران آن را تکرار می‌کنند، دم می‌گویند. دم گرفتن و دم دادن که در واقع هم صدایی با مداح است از اصطلاحات سینه زنی و نوحه خوانی است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.