شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

اصطلاحات عاشورائی -اذن میدان، بالاسر، پامنبری

اذن میدان

اجازه گرفتن برای حضور در میدان نبرد، از رسم‌های جنگ آوران قدیمی بوده که افراد برای نبرد تن به تن از فرمانده خود رخصت گرفته و سپس راهی صحنه کارزار می‌شدند. در حماسه عاشورا، یاران امام حسین (ع) برای رفتن به میدان از آن حضرت اجازه می‌گرفتند. اجازه گرفتن آنان با سلام آغاز می‌شد که در واقع به آن سلام وداع می‌گفتند. امام حسین (ع) در پاسخ به سلام آنان می‌فرمود: سلام بر تو، ما هم به دنبال تو می‌آییم. سپس امام آیه ۲۳ سوره احزاب را قرائت می‌کرد. گاهی امام حسین(ع) به برخی افراد مثل مادر یا همسر بعضی از یارانش اجازه میدان نمی‌داد و به برخی هم مانند حضرت قاسم (ع) دیرتر اجازه حضور در میدان نبرد را می‌داد. در روز عاشورا حضرت سیدالشهدا(ع) به برادر خود حضرت ابوالفضل(ع) هم دیرتر اجازه میدان داد. زیرا آن حضرت سقای خیمه‌ها و اطفال خاندان پیامبر بود و از طرف دیگر علمدار و پرچمدار لشکر امام حسین(ع) بود.

بالاسر

به قسمتی از قبرکه سر میت در آن طرف قرارداد، بالاسر می‌گویند. این بخش از حرم ائمه و پیشوایان دینی به هنگام زیارت آنان دارای آداب و مستحبات خاصی است.

پامنبری

شاگرد روضه خوان که قبل از استاد خود در پای منبر اشعاری را در پاره مشکلات و مصائب اهل بیت می‌خواند، به پا منبری معروف است. همچنین به جوان یا نوجوانی که شب کلاهی بر سر گذاشته و در پای منبر می‌نشست و گهگاه سخنان روضه خوان را زمزمه می‌کرد هم پا منبری می‌گویند. این افراد اغلب از فرزندان یا بستگان شخص سخنران بودند که برای یادگرفتن فن سخنرانی همراه آنان به مجالس می‌آمدند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.