شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

اختر گوهرنماى فروزنده ولایت

fatemeh

اى ماه دو هفته ، اختر آوردى

اى درّ یتیم ، گوهر آوردى

اى نور خدا از جیب عصمت

یعنى ز خدیجه دختر آوردى

از مرکز آسمان رفعت

تابنده چه ماه انور آوردى

از نافه ناف خطّه خاک

یک توده ز مشگ و عنبر آوردى

هستى دادى به کشتىِ إ مکان

اى کشتىِ هستى ، لنگر آوردى

خود صادر اوّلى وز اوّل

یک صادر دیگر مصدر آوردى

هم تلخى کام ما امروز

بیرون کردى و شکر آوردى

جانى به جهان ، دوباره دادى

یک باره ، روان دیگر آوردى

اى پادشه سریر لولاک

بر فرق وجود افسر آوردى

یکتاست علىّ و نیست همتایش

او را به علىّ برابر آوردى (۲)

ختم رسل چو فاطمه گر دخترى نداشت

بى شبهه آسمان حیا اخترى نداشت

گر خلقت بتول ، نمى کرد کردگار

در روزگار، شیر خدا همسرى نداشت

از این دو گر یکى نه به هستى قدم زدى

این یک براستى زنى و آن شوهرى نداشت

بى دختر پیغمبر ما عرصه وجود

مانند امّتى است که پیغمبرى نداشت

منبع : راسخون

دیدگاه خود را به ما بگویید.