شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

احوالپرسی حاکم از بهلول

آورده‌اند که روزی حاکم به بهلول گفت چطور است حال تو آیا خوشحال هستی؟
بهلول گفت: تا موقعی‌که ریاست و تشخص نداشته و امور مسلمانان را به‌عهده نگرفته‌ام بسیار خوشوقت و راحت هستم.
حاکم گفت: آیا می‌دانی اگر به عدل و انصاف بین مسلمانان رفتار نمائی این خود عبادت است.
بهلول گفت می‌دانم ولی خلیفه که من باید از او مطابعت نمایم او خود این مقام را غصب نموده و خلافت حق اولاد علی (ع) است.
حاکم گفت آیا دوست می‌داری که همیشه سالم و تن درست باشی؟
بهلول گفت نه:
به جهت آنکه اگر همیشه در عافیت و آسایش باشیم میل آمال و آرزوهای دنیوی و خواهش‌های نفسانی در من قوت و شدت پیدا کرده و مرا از انجام وظایف روحانی حقیقت خود مانع خواهد بود پس سعادت و نیکبختی در همین حالت است که دارم و می‌خواهم حضرت پروردگار مهربان گناهان مرا ببخشید و لطف و عنایت خود را از من دریغ نفرماید و به‌ هر چه سزاوارم به من عطا فرماید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.