شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به منزل نمی رساند. این مثل برای اشخاصی به کارمی رود که جز تن پروری هنر و کاری نداشته باشند و در برابر امتیازاتی که به آنها می دهند خود را به تسامح و بی قیدی بزنند. مرد هیزم شکنی بود که یک الاغ و یک شتر […]

( روایت اول ) هرگاه بخواهند بگویند: «‌ بدی از خود ماست و اگر ما خودمان بد نباشیم کسی به ما ظلم نمی کند.» این مثل را می آورند. می گویند پدر و مادر «بخت نصر» در شیر خوارگی او مردند و مردم بخت نصر را که بچه ای بود قوی هیکل و بدشکل و […]

خانه مان امروز روشن می شود می رسد داداش خوبم از سفر می شوم خندان به سویش می دوم تا که می پیچد صدایش پشت در خنده هایم را تماشا می کند با دو چشم مهربان و آشنا چون که می داند برای دیدنش روزها و لحظه ها کردم دعا خانه کرده در نگاه گرم […]

او پرستاراست شبها بیدار است با مهربانی فکر بیمار است او مهربان است شیرین زبان است مثل فرشته در آسمان است چراغی در دست می گیرد هر شب همیشه دارد لبخندی بر لب سر تا پا سفید می پوشد لباس رنگ لباسش مثل گل یاس او به بیماران دوا می دهد با مهربانی غذا می […]

یک بستنی از کوچه خریدم برگشتم و به خانه رسیدم از کاکائوهاش خوردم ولی زود احساس کردم بی حال و شل بود دیدم کمی بعد شد نرم و وارفت یک دفعه کج شد جیغم هوا رفت سُر خورد و افتاد بر روی پایم از بستنی ماند چوبش برایم ای «گرم» خیلی لوس و بدی تو […]

پند و اندرز

بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است.” آلبرت هوبار ”
شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید .” باربارا دی آنجلیس”
چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت .” هلن کلر ”
اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. “موریس مترلینگ”
هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.” آنتونی رابینز”
هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید . “باربارا دی آنجلیس”
انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . “موریس مترلینگ”
آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است . “موریس مترلینگ”
شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است.” لرد آیبوری”
ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است.” بناپارت”
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. “پور سینا”

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.